Lid worden

Wij nemen aan dat u inwoner bent van een gemeente die behoort tot Haaglanden en dat u zich goed heeft georiënteerd of – en waar – u een tuin(-huisje) wilt en van welke vereniging u lid wilt worden. Als dat onze tuinvereniging is, moet u zich eerst inschrijven als kandidaat-lid bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

In Haaglanden zijn er 17 tuincomplexen die aangesloten zijn bij de Haagse Bond waaronder ook onze tuinvereniging. De Haagse Bond houdt voor de 17 tuincomplexen een Centrale Wachtlijst bij. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex, dat kan dus in uw geval ATV Madestein zijn.

Inschrijving als kandidaat-lid vindt plaats na ontvangst van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier en de ontvangst van de jaarlijks verschuldigde bijdrage. De Haagse Bond plaatst u op de Centrale Wachtlijst en u ontvangt een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Wanneer een tuin op ons complex vrij komt, wordt u als kandidaat-lid voor onze vereniging – als u inmiddels bovenaan de wachtlijst staat – door ons bestuur opgeroepen en wordt aan u de vrijgekomen tuin aangeboden. Als u de aangeboden tuin koopt, wordt u tegelijkertijd lid van onze tuinvereniging.

Uitgebreide informatie over deze procedure en een inschrijfformulier vindt op de website van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en in het document Centrale Wachtlijst op onze website.

Agenda activiteiten in 2017

     • Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie
     • Zondag 12 maart High Tea
     • Zaterdag 8 april Voorjaars Bingo
     • Zondag 9 april Paasdrive (klaverjassen en jokeren)
     • Zaterdag 29 april Voorjaars Plantenmarkt
     • Zaterdag 20 mei Dagtocht van de Kaartclub
     • Zaterdag 24 juni Asperges eten
     • Zaterdag 15 juli Fietstocht en vis eten
     • Zondag 13 augustus Pannenkoeken eten
     • Zondag 20 augustus Boottocht
     • Zaterdag 26 augustus Zomerbingo
     • Zaterdag 30 september Mossel-diner
     • Zaterdag 4 november Pasta-diner
     • Zaterdag 16 december Kerstbingo
     • Zondag 17 december Kerstdrive