Toelichting

Op 21 februari 1975 vond de Oprichtingsvergadering plaats van de Amateurtuindersvereniging Madestein. De Statuten van de vereniging zijn op 1 april 1975 Koninklijk goedgekeurd. Op 21 februari 2015 bestaat de vereniging 40 jaar. De Statuten van de vereniging beschrijven de doelstelling van de vereniging en de structuur en bevatten onder ander bepalingen over het lidmaatschap, de organen en het bestuur van de Vereniging.

Doelstelling van de vereniging: De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tui­nieren als amateur, een en ander in de ruimste zin van het woord.

In de Statuten staat beschreven hoe het lidmaatschap is geregeld. Ook wordt beschreven hoe het bestuur is geregeld. Er vindt twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats. In het voorjaar met als belangrijk onderwerp het financieel verslag over het voorgaande jaar (balans en staat van baten en lasten) en in het najaar met als belangrijk onderwerp de begroting voor het aankomende jaar. De precieze spelregels voor deze vergadering zijn beschreven in de Statuten.

Als u hieronder op de knop Statuten klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.