Toelichting

Het Huishoudelijk reglement beschrijft interne aangelegenheden bij de Vereniging. Een aantal zaken die in de Statuten zijn vastgelegd zijn in het Huishoudelijk reglement meer in detail uitgewerkt. Onder andere hoe het lidmaatschap begint en eindigt en welke verplichtingen leden van de vereniging hebben. Belangrijke verplichtingen zijn het jaarlijks betalen van een gebruiksvergoeding (contributie) en het doen van werkbeurten. Gemiddeld 8x per jaar verricht het lid dan een halve dag werkzaamheden op het complex. Bijvoorbeeld onderhoud van het openbare groen of andere werkzaamheden voor de vereniging zoals bijvoorbeeld kantinedienst. Ook de bevoegdheden en taken van het bestuur zijn meer in detail uitgewerkt.

Commissies

De vereniging heeft een aantal commissies. Deze commissies en hun taken worden ook in het Huishoudelijk reglement beschreven. Belangrijke commissies zijn de Tuincontrolecommissie (werktitel: Groencommissie) en de Bouwcommissie die naast – en namens – het bestuur, toezien op het naleven van de regels. Het bestuur van de vereniging vindt dat de leden zelf als eerste verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en het leefmilieu van het tuincomplex. Leden dienen elkaar aan te spreken als men zich niet aan de regels houdt. Het handhaven van de regels is immers in ieders belang. Het leefmilieu op tuincomplex Madestein en het plezier van leden van de vereniging in het tuinieren, worden in hoge mate bepaald door ieders bereidheid om de daarbij behorende regels op te volgen.

Als u hieronder op de knop Huishoudelijk reglement klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.