Bestuur Amateurtuindersvereniging MADESTEIN

Het bestuur stelt zich ten doel de leden van de vereniging optimaal te ondersteunen bij het recreatief tuinieren en zal de belangen van de leden zo goed mogelijk behartigen en hun rechten beschermen, met eerbiediging van hun levensbeschouwelijke overtuiging. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten en diverse reglementen en voor de uitvoering van genomen besluiten. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per maand.

Bestuursleden

Hans Perrenet

Dhr. J. Perrenet (Hans)

Voorzitter

Dhr. H. In ´t Veld (Hennie)

1e Secretaris

Hr. A. Vasse (Aad)

1e Penningmeester

Ab den Dulk, penningmeester

Dhr. A.M. den Dulk (Ab)

2e Penningmeester en plv. voorzitter

Cor

Dhr. C. Vrijman (Cor)

Bestuurslid en voorzitter Tuincontrolecommissie

Dhr. R. Dankers (Rob)

Bestuurslid en voorzitter Taxatie- en bouwccommissie

2e Secretaris Vacature

Voor informatie is het bestuur volgens een vast rooster op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur op het complex aanwezig.
Hiernaast kunt u zien wanneer het eerstvolgende spreekuur van het bestuur is.

 

Postadres:

Secretariaat ATV Madestein

Madepolderweg 59c

Postcode 2553 EG  ’s-Gravenhage

Telefoon 0174-244591

E-mail: atv-madestein@hetnet.nl

IBAN rekeningnummer: NL73INGB0003347437