Toelichting

Het Tuinreglement beschrijft de regels die gelden voor de tuin en het complex. E.e.a. om de orde, veiligheid en reinheid op het complex te handhaven. In het Tuinreglement staat beschreven wat mag, maar vooral wat verboden is. Belangrijke regel is dat ieder lid zijn of haar tuin schoon en onkruidvrij moet houden. Ook de beplanting in de gemeentelijke groenstrook – die dient als afscheiding – moet behoorlijk worden onderhouden, tenzij dit door de gemeente of via werkbeurten wordt gedaan. Daarnaast zijn leden verplicht het pad grenzende aan hun tuin vrij van onkruid te houden.

De Tuincontrolecommissie (werktitel: Groencommissie) heeft tot taak om, naast het bestuur, toe te zien op het door de leden onderhouden van de tuin en het naleven van de in het Huishoudelijk reglement gestelde gedragsregels op het tuincomplex. Dit toezicht strekt zich voornamelijk uit tot wat in het Tuinreglement is vermeld.

Als u hieronder op de knop Tuinreglement klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.