Toelichting

De belangrijkste regel in het Bouwreglement is dat het bouwen, verbouwen, aanbouwen, verplaatsen of slopen van tuinhuisjes, kweekkasjes, afdakjes, pergola’s, bergkisten of andere bouwsels op de tuin, uitsluitend is toegestaan met toestemming van het bestuur.

Het bestuur wordt daarin geadviseerd door de Bouwcommissie van de vereniging. Deze Bouwcommissie heeft tot taak toe te zien op het bouwen, verbouwen of verplaatsen van tuinhuisjes, kweekkasjes en andere bouwsels op het complex. De leden van de Bouwcommissie kunnen ook de leden aanspreken op het naleven van de regels.

Een huisje heeft een oppervlakte van maximaal 20m2 (afmetingen 5 mtr x 4 mtr) en mag niet worden uitgebouwd. Een kweekkastje heeft een oppervlakte van maximaal 12m2 (afmetingen 4 mtr x 3 mtr). Er mogen maximaal 2 windschermen aan het huisje worden geplaatst en een bescheiden afdakje boven de toegangsdeur van het huisje. Er mag een bergkist tegen de achter- of zijgevel worden geplaats en als u dat wilt mag er een pergola in de tuin worden geplaatst. Feitelijk zijn er geen andere bouwsels toegestaan.

In het Bouwreglement wordt precies beschreven waaraan tuinhuisjes, kweekkastjes, windschermen, bergkisten, pergola’s en elektra, water- en gasleidingen moeten voldoen qua plaatsing en maatvoering.

Als u hieronder op de knop Bouwreglement klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.

Als u hieronder op de knop Tuinindeling klikt wordt voor u een PDF document met een tekening van de globale indeling van een tuin.