Toelichting

De Centrale Wachtlijst is opgesteld en vastgesteld door de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en geldt ook voor ATV Madestein. De Centrale Wachtlijst geeft regels voor kandidaat-leden en hun rechten en verplichtingen. Ook regelt het de rangorde waarin kandidaat-leden in aanmerking komen voor een tuin.
De Centrale Wachtlijst zelf is een lijst waarop gegadigden voor een tuin, bij één van de bij de  Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen aangesloten verenigingen, in chronologische volgorde als kandidaat-lid worden geregistreerd.

Plaatsing op de Centrale Wachtlijst is alleen mogelijk indien u aan de volgende voorwaarden voldoet. U moet:

  • in staat zijn zelf een tuin te onderhouden;
  • bereid en in staat zijn de door de vereniging verplicht gestelde werkbeurten zelf uit te voeren;
  • geen partner zijn van iemand die reeds lid is van één van de aangesloten verenigingen;
  • woonachtig zijn in de regio Haaglanden;
  • niet geroyeerd zijn bij één van de aangesloten verenigingen;
  • de jaarlijkse bijdrage hebben voldaan.

Als u op de Centrale Wachtlijst wilt worden geplaats, moet u zich melden bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. ATV Madestein kan u daar niet op plaatsen.

Als u hieronder op de knop Centrale Wachtlijst klikt wordt voor u een PDF document geopend met de volledige tekst.