Lid worden

Wij nemen aan dat u inwoner bent van een gemeente die behoort tot Haaglanden en dat u zich goed heeft georiënteerd of – en waar – u een tuin(-huisje) wilt en van welke vereniging u lid wilt worden. Als dat onze tuinvereniging is, moet u zich eerst inschrijven als kandidaat-lid bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

In Haaglanden zijn er 17 tuincomplexen die aangesloten zijn bij de Haagse Bond waaronder ook onze tuinvereniging. De Haagse Bond houdt voor de 17 tuincomplexen een Centrale Wachtlijst bij. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex, dat kan dus in uw geval ATV Madestein zijn.

Inschrijving als kandidaat-lid vindt plaats na ontvangst van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier en de ontvangst van de jaarlijks verschuldigde bijdrage. De Haagse Bond plaatst u op de Centrale Wachtlijst en u ontvangt een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Wanneer een tuin op ons complex vrij komt, wordt u als kandidaat-lid voor onze vereniging – als u inmiddels bovenaan de wachtlijst staat – door ons bestuur opgeroepen en wordt aan u de vrijgekomen tuin aangeboden. Als u de aangeboden tuin koopt, wordt u tegelijkertijd lid van onze tuinvereniging.

Uitgebreide informatie over deze procedure en een inschrijfformulier vindt op de website van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en in het document Centrale Wachtlijst op onze website.

Agenda activiteiten 2022

Zaterdag:    26  juni             Fietspuzzeltocht, hapje drankje

Vrijdag:      15   juli               Fuchsiade

Zaterdag:    16  juli              Fuchsiade

Zondag:      17  juli               Fuchsiade

Zaterdag:     6  augustus    Zomer Bingo

Dinsdag:    12 augustus     Picknick Zonnebloem

Zondag:      28  augustus   Boottocht

Zaterdag:    1  oktober       Mosselen eten

Zaterdag:    10  december  Kerst Bingo

Woensdag: 14  december   Zonnebloem Kerstfeest

Vrijdag:      16  december   Zonnebloem Kerstfeest