Lid worden

Wij nemen aan dat u inwoner bent van een gemeente die behoort tot Haaglanden en dat u zich goed heeft georiënteerd of – en waar – u een tuin(-huisje) wilt en van welke vereniging u lid wilt worden. Als dat onze tuinvereniging is, moet u zich eerst inschrijven als kandidaat-lid bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

In Haaglanden zijn er 17 tuincomplexen die aangesloten zijn bij de Haagse Bond waaronder ook onze tuinvereniging. De Haagse Bond houdt voor de 17 tuincomplexen een Centrale Wachtlijst bij. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur uitspreken voor maximaal één tuincomplex, dat kan dus in uw geval ATV Madestein zijn.

Inschrijving als kandidaat-lid vindt plaats na ontvangst van een door u volledig ingevuld inschrijfformulier en de ontvangst van de jaarlijks verschuldigde bijdrage. De Haagse Bond plaatst u op de Centrale Wachtlijst en u ontvangt een nummer van inschrijving dat uw plaats op de wachtlijst bepaalt. Wanneer een tuin op ons complex vrij komt, wordt u als kandidaat-lid voor onze vereniging – als u inmiddels bovenaan de wachtlijst staat – door ons bestuur opgeroepen en wordt aan u de vrijgekomen tuin aangeboden. Als u de aangeboden tuin koopt, wordt u tegelijkertijd lid van onze tuinvereniging.

Uitgebreide informatie over deze procedure en een inschrijfformulier vindt op de website van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en in het document Centrale Wachtlijst op onze website.

Agenda activiteiten 2024

Dinsdag :      2 januari         Start wandelen (elke dinsdag 13:30 uur)

Zaterdag:      6 januari         Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag:     13 januari        Start Jeu de Boules (elke zaterdag 13:30 uur)

Zaterdag:      23 maart         Paasbingo

Zondag:         24 maart        Paasdrive, klaverjas en jokeren

Zaterdag        20 april         Algemene Ledenvergadering

Zaterdag        27 april           Koningsdag, plantenmarkt

Zaterdag           3 mei           Start Klaverjas en jokeren

Zaterdag:       11 mei            Groot Jeu de Boules toernooi

Woensdag     19 juni            Zonnebloem Loosduinen (o.v.b.)

Zondag:           7  juli             Fietspuzzeltocht

Vrijdag:        19   juli             Fuchsiade

Zaterdag:      20 juli             Fuchsiade, Postzegelruilbeurs

Zondag:         21 juli              Fuchsiade

Zaterdag:        3 augustus    Bingo

Zondag:        18  augustus   Boottocht

Zaterdag:       5  oktober      Mosselen eten

Zaterdag       16 november  Algemene Ledenvergadering

Woensdag    18 december   Zonnebloem Loosduinen (o.v.b.)

Zaterdag:      14 december  Kerst Bingo

Zondag:        15 december Kerstdrive, klaverjas en jokeren

Alle activiteiten onder voorbehoud (o.v.b.)