Kosten

Op praktisch alle tuinen van ons complex staat een huisje. Het huisje is eigendom van het tuinlid dat de tuin in gebruik heeft. Als een lid van de vereniging besluit zijn/haar tuin op te zeggen en het huisje en eventuele kweekkastje daarom wil verkopen, wordt de waarde van het huisje door de Taxatiecommissie van onze vereniging volgens een vastgestelde methode bepaald.

Als deze tuin aan u wordt aangeboden en u accepteert de tuin en de koopprijs (de koopprijs is gelijk aan de taxatiewaarde) neemt u het huisje en de eventuele kas, de beplanting en de bestrating via onze vereniging over van de vorige eigenaar.

De hoogte van de overnamekosten is sterk afhankelijk van de staat waarin de tuin en het huisje verkeren. Een stenen huisje is duurder dan een houten huisje. Een tuin en huisje in perfecte staat van onderhoud worden vanzelfsprekend hoger getaxeerd dan een tuin en tuinhuis met achterstallig onderhoud. Daarom is moeilijk aan te geven hoe hoog de overnamekosten zijn, maar indicatief kan dit bedrag variëren van circa  € 5.000,- (of minder) tot € 10.000,- (of meer).
Daarnaast dient u als nieuw lid éénmalig € 275,- entreekosten te betalen als bijdrage voor de reeds aanwezige faciliteiten en infrastructuur van het tuincomplex.
Het Taxatiereglement regelt de te volgen procedure bij overdracht van een tuin en opstallen van het ene lid naar een ander (kandidaat-) lid. Lees voor uitgebreide informatie over deze procedure het Taxatiereglement.

Jaarlijkse kosten

Als u een huisje heeft en dus lid van onze vereniging bent geworden, betaalt u jaarlijks een ledenbijdrage aan de vereniging. In 2023 is deze bijdrage door onze vereniging vastgesteld op € 535,-. Deze ledenbijdrage bestaat uit een bijdrage voor de Haagse Bond en het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN) en de kosten van grondhuur.

Daarbovenop betaalt u jaarlijks de premie voor de (vrijwillige) collectieve verzekering van het huisje en de kosten van verbruik elektra en water. De kosten van gas zijn sterk afhankelijk van uw verbruik. Flessen propaangas zijn in het winkeltje van de vereniging te koop (alleen propaangas is toegestaan). Gemiddeld zal de totale jaarlast op circa € 750,- uitkomen.