Algemeen

Tuinieren als hobby

Het ‘Tuinpark’ van vandaag lijkt niet meer op de ‘Volkstuin’ van vroeger. Er is nu meer sprake van volledige siertuinen en combinatietuinen (deels siertuin – deels moestuin). De houten schuurtjes van vroeger zijn nu mooie tuinhuisjes van hout of van steen. Tuinpark Madestein heeft voor onze gebruikers vandaag de dag vooral een recreatieve en sociale functie.

Voor amateurtuinders is zowel de actieve bezigheid van het tuinieren als het (passief) verblijven in de tuin een recreatieve bezigheid. Het tuinpark draagt er toe bij dat mensen bewegen (tuinieren), in de buitenlucht zijn, ontspannen en sociaal actief zijn. Tuinieren is ontspanning door inspanning. Leden van onze vereniging vinden tuinieren een hobby die ontspant. Een hobby waardoor u in contact komt met ‘moeder natuur’ en sociaal in contact komt met andere leden van onze vereniging. Daarom organiseert de vereniging ook veel activiteiten voor leden en donateurs (zie onze activiteitenkalender op de pagina Lid worden).

Tuinieren is een vorm van omgaan met de natuur. Er valt veel te leren over hoe de natuur werkt: (fruit-)bomen, struiken, planten en het telen van voedselgewassen. Ons tuinpark herbergt veel verschillende planten- en diersoorten. De sloten, bomen, struiken, gazons en borders spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat het park een relatief groot en rustig groengebied is, draagt bij aan de natuurwaarde van ons park.

Ons tuinpark drijft op verenigingsleven en vrijwilligerswerk en heeft daarmee ook een belangrijke sociale functie. Omdat ons tuinpark is opengesteld voor publiek strekt de sociale functie zich ook uit over de buurt en wijk.

Mogelijk overweegt u om lid te worden van onze tuinvereniging en wilt u een tuin(-huisje) kopen. Op deze website kunt u alle belangrijke informatie verkrijgen over ons tuincomplex en de rechten en plichten die u heeft als u lid van onze vereniging wordt.

En heeft u dan toch nog vragen, bezoek dan een spreekuur van ons bestuur. Op de pagina Bestuur kunt u zien wanneer het bestuur spreekuur houdt.

Tot ziens.